حرفهایی برای گفتن..

حرفهایی که نمیشود همه جا گفت..

حرفهایی برای گفتن..

حرفهایی که نمیشود همه جا گفت..

حرفهایی برای گفتن..

خوشبختی سه ستون دارد:

فراموش کردن
تلخی های دیروز

غنیمت شمردن
شیرینی های امروز

امیدواری به
فرصت های فردا

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

۸ مطلب با موضوع «فرزندآوری» ثبت شده است

فاصله بچه دار شدن

اختلاف سنی بین دو بچه چقدر باید باشد؟

پاسخ:

قاعده الزام بخشی ندارد ولی وقتی کودک اول 3 تا 4 ساله است به علت آثاری مثل نزدیکی نیازها ، هم بازی و خروج از تنهایی ، حس پذیرش بیشتر و همراهی بیشتر و ... ، تولد فرزند دوم مناسب است . بخصوص آنکه مادر از شیردهی و نگهداری مدام طفل اولش خلاص شده است.

بهترین زمان بارداری

بهترین زمان برای بارداری چه زمانی است؟ و اختلاف سنی بین دو بچه چقدر باید باشد؟

بهترین زمان برای عقد نطفه میانه دوره جنسی زن است (روز تخمکگذاری و پیرامون آن)، مکانها و ایامی که در نیات و باورهای ما مبارک اند ارزش فراوانی دارند

قاعده الزام بخشی ندارد ولی وقتی کودک اول 3 تا 4 ساله است به علت آثاری مثل نزدیکی نیازها، هم بازی و خروج از تنهایی، حس پذیرش بیشتر و همراهی بیشتر و ...، تولد فرزند دوم مناسب است. بخصوص آنکه مادر از شیردهی و نگهداری مدام طفل اولش خلاص شده است.

پاور پوینت تاثیر تغذیه بر جنسیت فرزند

این پاوریوینت  بیان تغذیه های مناسب برای مشخص کردن جنسیت فرزند می باشد..

البته کار اصلی به دست خداوند متعال می باشد..

دانلود

احکام جلوگیری از بارداری

شرایط جواز جلوگیری از بارداری
الف) خوف ضرر قابل توجه برای بدن مرد یا زن نباشد.
ب) مستلزم لمس یا نظر حرام نباشد.
ج) موجب از بین رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم نشود.
د) با یک غرض عقلایی باشد.
ﻫ) در مورد زن، باید علاوه بر شرایط فوق، بنابراحتیاط واجب، اجازه شوهر نیز باشد.
نکته
الف) با توجه به اینکه جز همسر فرد، کسی نمی¬تواند به عورت دیگری نگاه کند، مگر در صورت ضرورت، لذا اگر روشی که برای جلوگیری انتخاب کرده موجب نگاه به عورت شود، انجام آن جایز نیست.
ب) ملاک، ضرر قابل توجه نداشتن است. لذا اگر ضرر آن قابل اعتنا نباشد، اشکالی ندارد.
ج) برداشتن لوله یا جلوگیری از بارداری معالجه نیست. لذا اگر لمس یا نظر حرامی صورت گیرد، جلوگیری از بارداری حرام خواهد بود؛ اگرچه زن و شوهر هر دو راضی باشند و ضرر قابل توجهی هم برای بدن آنها نداشته باشد. بله اگر برای درمان بیماری یا جلوگیری از تشدید آن، این کار ضرورت دارد، اشکالی نخواهد داشت. لذا توهم ضرورت، برای جواز این کار کافی نیست.
مسئله
الف) جلوگیری از بارداری به صورت دائمی باید غرض هعقلائی داشته باشد؛ مثل جلوگیری از تولد فرزند مریض و ... . (1255)
ب) شوهر حق ندارد همسر خود را مجبور به جلوگیری از بارداری کند.(1257)
ج) بستن لوله¬های مرد منوط به اجازه زن نیست. (1260)
د) اگر حاملگی برای حیات مادر خطر داشته باشد، باردارشدن به طور اختیاری جایز نیست. (1255)

2. سقط جنین 
از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچ یک از مراحل رشد جنین، جایز نیست. (1264)
به محض انعقاد نطفه:
الف) قبل از دمیده شدن روح ← در صورت مشقت فوق¬العاده و غیرقابل تحمل در نگه¬داری یا بزرگ¬کردن طفل ناقص¬الخلقه برای والدین یا خوف مرگ مادر، جایز است.
ب) پس از دمیده شدن روح ← مطلقاً حرام است. مگر با استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو تهدید شود و نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد، ولی نجات زندگی مادر فقط با سقط جنین ممکن باشد. (1266) و (1270)
در این حالت واجب است به گونه¬ای عمل شود که قتل طفل عرفاً مستند به کسی نشود.(1270)
مسئله
الف) سقط جنین حرام است؛ هرچند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر دختر یا دیگران مجوّز نمی¬شود. (1267)
ب) زن بارداری که مجبور به معالجه لثه یا دندان¬هایش شده و به عمل جراحی و بیهوشی و عکس¬برداری با اشعه نیاز دارد، حق ندارد سقط جنین کند؛ هرچند این عمل موجب نقص در جنین شود. (1269)
ج) سقط جنین، به مجرّد وجود مشکلات و سختی¬های اقتصادی، جایز نمی¬شود.(1261)
د) حتی اگر مطمئن باشیم نطفه یا جنین ناقص¬الخلقه متولد می¬شود، سقط جنین، اگرچه قبل از دمیده شدن روح باشد، حرام است؛ مگر خوف جان مادر باشد. (1262)
دیه سقط جنین
میزان دیه جنین(1268):
الف) نطفه بعد از استقرار در رحم: 20 دینار طلا
ب) علقه  : 40 دینار طلا
ج) مضغه : 60 دینار طلا
د) استخوان بدون گوشت: 80 دینار طلا
ﻫ) گوشت آن را پوشانده: 100 دینار طلا
مسئله
الف) اگر سقط جنین با مجوز شرعی باشد، بنابراحتیاط واجب باید دیه آن پرداخت شود.
ب) با پرداخت دیه، گناه این عمل حرام پاک نمی¬شود. بلکه جریمه¬ای دنیایی است و عذاب اخروی هم دارد.
ج) باید دیه را کسی بپردازد که سقط و از بین بردن جنین مستند به او بوده است.
مثال: اگر پزشک معالج آمپول سقط به زن تزریق کرده باشد، چیزی بر عهده زن نیست. اما اگر زن خودش آمپول زده یا دارویی خورده و یا مثلاً شوهر چیزی را بدون آگاهی زن به او خورانده باشد یا ضربتی وارد کرده که موجب سقط شده، در این موارد دیه بر عهده عامل بدون واسطه و مستقیم خواهد بود که به وارث بچه پرداخت می¬شود. لذا عامل سقط:
یک- پزشک یا دیگری است ← به پدر و مادر بچه دیه پرداخت می¬شود.
دو- زن است ← به پدر بچه دیه پرداخت می¬شود.
سه- شوهر است ← به مادر بچه دیه پرداخت می¬شود.
3.تلقیح مصنوعی
تلقیح مصنوعی به خودی خود ایراد ندارد؛ مگر آنکه مقدمه این کار، لمس یا نظر حرام باشد یا شوهر راضی نباشد.(1275)و(1277)
نکته
الف) صرف اینکه پزشک، جنس موافق است، مجوز نگاه به عورت نمی¬شود.
ب) تلقیح مصنوعی به هر نحوی که باشد – چه بیرون رحم و چه داخل آن، چه از اسپرم شوهر و چه از اسپرم دیگری و چه از تخمک همسر یا دیگری - ، رابطه مولود با دیگران به شرح ذیل است:
صاحب تخمک: مادر
صاحب اسپرم: پدر
صاحب رحم(زن): اگر خودش صاحب تخمک نیست، باید احتیاط کند؛ یعنی نه خود را محرم بچه بداند و نه با او حق ازدواج دارد. لذا باید حجاب را کاملاً رعایت کند.(1273)
ج) اگر صاحب رحم، همسر صاحب اسپرم باشد یا قبلاً همسر او بوده، به مولود اگر پسر است، محرم است و اگر صاحب رحم، همان صاحب تخمک باشد، در این حال شوهر این زن(که غیر از صاحب اسپرم است) در صورتی که قبلاً عمل زناشویی با این زن انجام داده یا بعداً انجام شود، به فرزند متولد شده(دختر) محرم خواهد بود و این دختر حکم ربیبه را دارد. همچنین اگر زن صاحب رحم به واسطه این نوزاد در سینه¬هایش شیر ایجاد شود و طبق احکام ارضاع به بچه شیر دهد، مادر رضاعی او می¬شود.
4. تغییر جنسیت
این عمل، به خودی خود و برای کشف و آشکارکردن واقعیت جنسی آنان، ایراد ندارد. اما نباید مقدمات حرام یا مفسده داشته باشد(مثل لمس یا نظر حرام).(1279)
مثال: انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثا به زن یا مرد جایز است؛ به شرط آنکه مقدمات آن حرام نباشد.(1280)
توضیح:
اگر حل نکردن مشکل جنسیت موجب مشقت زیاد یا خوف مریض شدن و ضرر به بدن گردد، اگرچه تغییر جنسیت مستلزم لمس یا نظر حرام توسط پزشک می¬شود، ایراد ندارد. در غیر این صورت حرام است.

دیدن فیلم آموزشى در مورد نزدیکى با زن

استفتاء از آیت‏ الله‏ العظمى  امام خامنه‏ اى: س: دیدن فیلمهائى که راه صحیح نزدیکى با زن باردار را آموزش مى‏دهد با توجه به اینکه باعث به حرام افتادن آنها نمى‏شود چه حکمى دارد؟ دیدن این فیلم‏ها که همیشه با نگاه شهوت برانگیز همراه است جایز نیست.(استفتائات ج 2 س 164)

اندیشه فرزند آوری

راه حل پسر دار شدن

پرسش:
برای تولد یافتن فرزند پسر، در روایات چه سفارشاتی شده است؟
می‌خواهم فرزند پسر داشته باشم، پشنهاد شما چیست؟
پاسخ :

1. درباره‌ی تولد یافتن فرزند پسر، در احادیث سفارشاتی شده است که دو نمونه ذکر می‌شود:

پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «کسى که فرزندى در راه دارد، اگر نیّت کند که نامش را محمد یا على بگذارد، خداوند متعال به او پسر خواهد داد».[1]

امام صادق(ع) می‌فرماید: «هرکس که زنش باردار است و فرزندش چهار ماهه شد، رو به قبله بایستد و آیة الکرسى بخواند، و دست به پهلوى همسرش گذارد و بگوید: اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّدا (خداوندا من این فرزند، را محمد نام گذاردم)، خداوند این جنین را پسر می‌کند، و اگر به عهد خود وفا کند و نام او را محمد نهد خداوند آن را وسیله برکت او قرار دهد و گرنه اختیار با خداست که او را نگهدارد یا ببرد».[2]

2. گفتنی است؛ دعا کننده باید مصلحت الاهی در درخواست خود را در نظر داشته باشد؛ یعنی بداند که خداوند اگر مصلحت بداند دعایش را مستجاب می‌کند، و فرزندش، پسر متولد می‌شود. به دیگر سخن؛ تنها دعا برای پسر شدن فرزند علت تامه نیست، و نباید خیال کرد حالا که این دعا خوانده شد، حتماً باید پسر متولد شود. همچنین باید دانست که والدین از خداوند مهربان سلامت فرزند خود را بخواهند؛ همان‌طورکه هر وقت به امام زین العابدین(ع) بشارت مى‏دادند که فرزندى برایتان به دنیا آمده، سؤال‏ نمى‏فرمود که آیا پسر است یا دختر، بلکه مى‏فرمود: آیا سالم‏ و بى‏عیب است؟ اگر مى‏گفتند آرى، مى‏فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ‏ یَخْلُقْ‏ مِنِّی‏ شَیْئاً مُشَوَّهاً»؛ سپاس خدایى را که از من فرزندى ناهنجار به دنیا نیاورد.[3]

 منبع:

اسلام کوئیست نت


[1]. ابن فهد حلى، احمد بن محمد، عدة الداعی و نجاح الساعی، محقق و مصحح: موحدى قمى، احمد، ص 88، دار الکتب الإسلامی، بی جا، چاپ اول، 1407ق.

[2]. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج 6، ص 11، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.

[3]. عدة الداعی و نجاح الساعی، ص 88؛ الکافی، ج 6، ص 21.

حواست باشه دیر نشه....(ضرورت فرزند آوری)

چند روز پیش که برای گشت و گذار به پارک رفته بودم یکی از دوستان دوران دبستان را در آنجا دیدم.بعداز مدتی حال و احوال پرسی و مرور خاطرات گذشته شروع کردیم به صحبت کردن در مورد زندگی و مشکلات جامعه.متوجه شدم نشاط گذشته را ندارد مثل اینکه یک غم روی دل او بود..!بعد چند لحظه پی به علت ناراحتی او بردم..سه سال بود که ازدواج کرده بود خیلی علاقه داشت فرزندی داشته باشه و طعم شیرین پدر شدن را بچشد ولی شرایط جامعه و ترس از افتادن در مشکلات اجازه نداده بود اقدامی جدی برای فرزند دار شدن انجام دهد.گفتم در مرحله اول توکل به خدا داشته باش و از خدا بخواه،نه به صورت خواستن معمولی بلکه با حالت التماس انشالله خداوند عنایتی کند که باعث شاد شدن و شیرینی زندگیت می شود..(پیامبر(ص): اُطلُبُوا الوَلَدَ وَ التَمِسوهُ فَإنَّهُ قُرَّةُ العَینِ و رَیحانَةُ القَلبِ.مکارم الأخلاق ج1 ص168)

حواست باشه دیرنشه...

شروع کردیم به بحث در مورد مسائل و مشکلاتی که تصور میکرد با بدنیا آمدن فرزند در زندگیش اتفاق میافتد..

میگفت:چند سال باید از ازدواج بگذرد و بعد پای بچه به خانه باز شود؟گفتم: تا امروز علم پزشکی و روانشناسی زمان دقیقی برای این موضوع مشخص نکرده است ولی خیلی افراد به اشتباه قائل به این هستند که باید سه یا چهار سال از زندگی بگذرد و بعد اقدام کنند!می گویند:اول زندگی زمانی است برای کیف کردن و دور زدن و مسافرت دو نفری،اول زندگی برای استراحت و آرامش و لذت بردن از نشاط جوانیه.بله صحیح است از زمانی که فرزند به خانواده دونفری اضافه می شود کلا نوع زندگی تغییر می کند  باز هم آرامش و لذت وجود دارد  ولی نوعش با قبل از تولد نوزاد متفاوت است وقتی پدر و  مادر نگاه به لبخند فرزند میکنند و لذت میبرند این خوشحالی کمتر از شادیهای دونفری است؟ مگر نمیشود با فرزند به مسافرت رفت مقداری متفاوت تر از قبل می شود رفت..

یک عده هم میگویند پنج سال اول زندگی زن و شوهر نباید فرزند داشته باشند برای اینکه یکدیگر را بشناسند که اگر قرار است  به این زندگی پایان دهند بدون فرزند باشند بهتر است!اولا بهتر است فرد در دوران نامزدی و قبل ازدواج کاملا از طرف مقابل خود آگاهی پیدا کند و با شناخت کامل اقدام به ازدواج نماید که در زندگی با مشکلات روبرو نشود ثانیا ما نمی گوییم که همیشه فرزند سبب تحکیم بنیان خانواده میشود ولی تجربه نشان داده که علت از هم پاشیدن بسیاری از خانوادها نبود فرزند می باشد زیرا فرزند میتواند نقطه اتصالی باشد که از وجود زن و شوهر ایجاد شده است و می توان گفت قدم نهادن فرزند در یک زندگی باعث تقویت روحیه مسئولیت داشتن در قبال زندگی می شود و این خود یکی از ستونهای مهم زندگی است..ثالثا چه بسا خانوادهایی بعد از سی سال به جدایی رسیده اند پس باید گفت باید سی سال هم صبر کرد؟! رابعا پزشکان معتقدند جلوگیری طولانی مدت از بارداری باعث پایین آمدن احتمال بارور شدن زن میشود یادت نره که تحقیقات نشان می دهد باردار شدن بانوان باعث طولانی  شدن عمرآن ها میشود..حواست باشه دیر نشه...

گفت حاج آقا بچه دار شدن پول می خواهد ما که پول نداریم صدات از جای گرم میاد!

گفتم آره واقعا سخته در این زمانه با این هزینه های زیاد حتی نمی توان از پس خرج و مخارج خودت  برآیی چه برسد به یه خانواده.!ولی شدنیه.. از قدیم به ما یاد داده اند که:خانه اى که کودک در آن نباشد ، برکت در آن نیست. (پیامبر(ص):بَیتٌ لا صِبیانَ فیهِ لا بَرَکَةَ فیهِ (کنز العمّال.ج ۱۶ ص274)

چون  آدم معتقدی بود بهش گفتم خود خداوند در دو مسئله تضمین کرده که شما حرکت کنید من برکت را برای شما میفرستم مسئله ازدواج و فرزند دار شدن،در روایات آمده است وقتی این دو در زندگی انسان وارد شوند روزی خود را با خود می آورند و یکی از کلید ها برای باز شدن در رحمت زن و فرزند است.(امام صادق(ص):الرزقُ مَعَ النساءِ و العیالِ.نور الثقلین، ج 3 ص 595)

البته نباید فراموش کرد که باید سعی و تلاش کرد و آنهایی که  سخت کوش ترند پیروزترند.نباید دست روی دست گذاشت و منتظر روزی بود بلکه باید به دنبال روزی مقدر شده رفت  و برای کسب روزی حلال برای زن و فرزند تلاش کرد که این یک نوع جهاد در راه خداست(پیامبر(ص):الکادُّ عَلى عِیالِهِ مِن حَلالٍ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّه.من لا یحضره الفقیه.ج۳ ص ۱۶۸)

باید توجه داشت که در زندگی قناعت کردن را سرمشق خود قرار دهیم  و هزینه ها را سبک گرفت  و پول را با برنامه ریزی خرج کنیم در غیر این صورت مبتلا به فقر خواهیم شد(امام علی(ع) :َترْکُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ یُورِثُ الْفَقْر.بحارالانوار ج71 ص347)

یادت نره که قناعت گنج تمام نشدنیه.. حواست باشه دیر نشه...

گفت حاجی با این وضع جامعه چه طور میشه فرزند صالح تربیت کرد؟!

یاد حرف استاد صفایی افتادم که می فرمود:":پدر و مادر اگر عوامل تربیتی و نیازها و طرز برآوردن نیازهای کودک شناخته باشند می توانند هفتاد فرزند رو تربیت کنند در غیر اینصورت از عهده نصف فرزند هم برنمی آیند" اگر  به دنبال جمع آوری ثواب هستی یکی از بهترین راههای رسیدن به این هدف؛تربیت فرزند صالح می باشد که در دنیا و آخرت برای پدرومادر فایده دارد.. پیامبر(ص) با تشبیه فرزند به میوه درخت، فرزند را میوه دل می نامد و فرزند صالح را گلی از گلهای بهشت می داند. مطالعه کتاب های بسیار مفید که  در این زمینه چاپ شده را توصیه کردم مثل کتاب (من دیگر ما)نوشته ی محسن عباسی ولدی که از بهترین این کتاب ها می باشد..یادت نره تربیت فرزند صالح صدقه جاریه است..حواست باشه دیر نشه..

یک ساعت بود که مشغول صحبت کردن بودیم..گفت حاجی اگه امکانش هست این حرفایی که گفتید برای من بنویسید تا مقدار بیشتری به این نکته فکر کنم..این شد که دست به تایپ شدم...تا به این سخن مقام معظم رهبری عمل کرده باشم:(این مسأله افزایش نسل، جزو مباحث مهمی است که واقعا همه مسئولین کشور، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارند، باید در جامعه درباره آن فرهنگ سازی کنید؛ از این حالتی که امروز وجود دارد یک بچه، دو بچه باید کشور را خارج بکنید. )